PRENTSA OHARRA, PROZEDURA IREKIAREN BIDEZ ESLEITU BEHARREKO GETXOKO KIROL-PORTUA USTIATZEKO ETA OBRAK EGITEKO ADMINISTRAZIO-EMAKIDAREN LIZITAZIO-AGIRIAK ONARTZEARI BURUZKOA.

30 maiatza, 2022

2022ko maiatzaren 20an, Puerto Deportivo El Abra Getxo S.A. sozietate publikoaren Administrazio Kontseiluak Getxoko kirol-portuaren obren eta ustiapenaren administrazio-emakidaren lizitazio-pleguak onartu ditu, 2025etik 2040ra bitarteko epealdia arautuko duten prozedura irekiaren bidez esleitu beharrekoak.

Ustiapen-aldi berrirako, funtsezko ardatz batzuk definitzen dira:

  1. Kirol-portua bere errealitatera eta ekonomikoki modu iraunkorrean ustiatzeko gaitasunera egokitzea.
  2. Lehendik dauden eraikin eta espazio publikoen gaineko erabilera berriak berrantolatzea eta aktibatzea, portua desestazionalizatzea, baliabideak optimizatzea eta itsas turismoaren eta itsas bidaien eskaerei erantzutea ahalbidetzeko.
  3. Kirol-portua biziberritzea irudi berrituarekin.
  4. Urbanizazioaren, aparkalekuen eta pantalanen zaharkitzeari pixkanaka heltzea.
  5. Kirol-portua batera eta modu bateratuan ustiatzea.

Beraz, administrazio-emakidaren xedea da kontratistak era guztietako obrei buruzko prestazioak egitea, lehendik dauden eraikuntzak indartu, zaharberritu eta konpontzeko prestazioak barne, bai eta eraikitako elementuak eguneratu, kontserbatu eta mantentzeko prestazioak ere. Prestazio horien kontraprestazioa kirol-portua ekonomikoki ustiatzeko eskubidea zentzu zabalenean lagatzean datza.

Emakidaren iraupenari dagokionez, 2025eko urtarrilaren 4ko 00: 00etatik 2040ko urtarrilaren 3ko 23:59: 59ra arte luzatuko da.

Pleguak Euskadiko Kontratazio Publikoaren Plataformaren bidez jakinaraziko dira.

Last modified: 30 maiatza, 2022

Comments are closed.